THIỆP CƯỚI CAO CẤP

Quy cách sản phẩm:
 
Mẫu 1:
- Kích thước bao thư 13cm x 20cm
- Thiệp: 12cm x 19cm (gồm 2 tờ in màu 2 mặt)
 
Mẫu 2:
- Kích thước bao thư 14cm x 19cm
- Thiệp: 13cm x 18cm (gồm 2 tờ in màu 2 mặt)
 
Mẫu 3:
- Kích thước bao thư 14.5cm x 14.5cm
- Thiệp: 14cm x 14cm (gồm 2 tờ in màu 2 mặt)
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in
 Số lượng   Đơn giá 
 Giấy C, F   Tổng   Giấy Vân 1   Tổng 
            100 bộ        13,000đ   1,300,000đ        14,000đ   1,400,000đ
            200 bộ          9,700đ   1,940,000đ        11,000đ   2,200,000đ
            300 bộ          8,000đ   2,400,000đ          9,000đ   2,700,000đ
            500 bộ          7,500đ   3,750,000đ          8,500đ   4,250,000đ
            700 bộ          5,000đ   3,500,000đ          6,000đ   4,200,000đ
         1.000 bộ          4,500đ   4,500,000đ          5,500đ   5,500,000đ
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC