Nhãn treo

NHÃN TREO

- NHÃN TREO QUẦN ÁO

- NHÃN TREO SẢN PHẨM

THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in

Quy cách sản phẩm:

- In giấy Couche/Briston 300gsm, Cán màng mờ hay bóng 2 mặt hoặc cán vân

- Giấy I250 - 300 gsm, For 250gsm

- Khoan lỗ 3 mm, bo gốc hoặc không bo gốc

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM  SỐ LƯỢNG THỜI GIAN GIAO HÀNG THÀNH TIỀN
IN 1 MẶT IN 2 MẶT
4.5x7.5 CM 1.000 1 NGÀY 250.000 350.000
2.000 1 NGÀY  420.000 570.000 
3.000 1 NGÀY  630.000 840.000 
4.000 1 NGÀY  840.000 1.100.000
5.000 1 NGÀY 1.000.000   1.300.000
 3x10 CM 1000  1 NGÀY 240.000  330.000 
2.000 1 NGÀY 400.000 540.000
3.000 1 NGÀY 580.000 660.000
4.000 1 NGÀY 780.000 1.000.000
5.000 1 NGÀY 900.000 1.150.000
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC