Nhãn đĩa CD-DVD

  • Kích thước thành phẩm nhãn :11.6 x 11.6 cm - in màu trên giấy decal đã bế sẵn hình tròn theo kích thước đĩa.
THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in

BẢNG GIÁ IN NHANH NHÃN CD/DVD

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
20 nhãn 8.000đ 1 - 2 ngày
50 nhãn 5.200đ 1 - 2 ngày
100 nhãn 4.000đ

1 - 2 ngày

200 nhãn 3.000đ

1 - 2 ngày

300 nhãn 2.500đ 1 - 2 ngày
400 nhãn 2.200đ 1 - 2 ngày
500 nhãn 2.000đ 1 - 2 ngày
600 nhãn 1.800đ 1 - 2 ngày
700 nhãn 1.600 đ 1 - 2 ngày
800 nhãn 1.500 đ 1 - 2 ngày
900 nhãn 1.400 đ 1 - 2 ngày
1000 nhãn 1.300 đ 1 - 2 ngày

 

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC