Menu

MENU

Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các menu: 

Menu cán màng, đóng gáy lò xo hay gáy bọc da mới lạ.

- Menu in bằng giấy nhựa (xé không rách).

- Menu bìa da, Menu bìa gỗ khắc laser....

* Đặt biệt: Menu nhựa độ dày lên đến 0,6mm (Call: 089 89 89 441)

THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in

 QUY CÁCH:

- KHỔ THÀNH PHẨM: 21X29,7 CM (ĐỨNG) HAY 29X21 CM (NGANG)

- IN GIẤY COUCHE/BRITOL 300GSM, CÁN MÀNG 2 MẶT,  ĐÓNG GÁY LÒ XO SẮT HAY BỌC DA GÁY

SỐ LƯỢNG 10 CUỐN 20 CUỐN 30 CUỐN 40 CUỐN 50 CUỐN THỜI GIAN
12 700.000 1.280.000 1.750.000 2.080.000 2.300.000 1-2 NGÀY
14 800.000 1.460.000 1.990.000 2.400.000 2.660.000 1-2 NGÀY
16 880.000 1.620.000 2.210.000 2.700.000 2.980.000 1-2 NGÀY
18 950.000 1.765.000 2.415.000 2.980.000 3.300.000 1-2 NGÀY
20 1.010.000 1.810.000 2.640.000 3.240.000 3.600.000 1-2 NGÀY
22 1.060.000 1.920.000 2.810.000 3.460.000 3.870.000 1-2 NGÀY
24 1.100.000   2.020.000  2.950.000  3.640.000  4.110.000 1-2 NGÀY 
26 1.130.000 2.100.000   3.070.000  3.800.000  4.320.000 1-2 NGÀY
28 1.150.000  2.170.000   3.170.000  3.920.000  4.510.000 1-2 NGÀY
30 1.180.000   2.230.000 3.260.000  4.020.000   4.690.000 1-2 NGÀY
32  1.200.000  2.280.000  3.350.000  4.110.000  4.840.000 1-2 NGÀY 

 QUY CÁCH:

- KHỔ THÀNH PHẨM: 29.7X29.7 VUÔNG

- IN GIẤY COUCHE/BRITOL 300GSM, CÁN MÀNG 2 MẶT,  ĐÓNG GÁY LÒ XO SẮT HAY BỌC DA GÁY

SỐ LƯỢNG 10 CUỐN 20 CUỐN 30 CUỐN 40 CUỐN 50 CUỐN THỜI GIAN
12 840.000 1540.000 2.100.000 2.500.000 2.760.000 1-2 NGÀY
14 960.000 1.760.000 2.380.000 2.880.000 3.200.000 1-2 NGÀY
16 1.060.000 1.950.000 2.650.000 3.240.000 3.600.000 1-2 NGÀY
18 1.140.000 2.120.000 2.900.000 3.580.000 3.960.000 1-2 NGÀY
20 1.210.000 2.180.000 3.170.000 3.880.000 4.320.000 1-2 NGÀY
22 1.270.000 2.310.000 3.380.000 4.160.000 4.680.000 1-2 NGÀY
24 1.320.000 2.430.000 3.540.000 4.370.000 4.950.000 1-2 NGÀY 
26 1360.000 2.520.000 3.690.000 4.560.000 5.200.000 1-2 NGÀY
28 1.380.000 2.610.000  3.800.000 4.710.000 5.420.000 1-2 NGÀY
30 1.180.000  2.680.000 3.920.000 4.830.000 5.640.000 1-2 NGÀY
32  1.200.000 2.740.000 4.020.000 4.950.000 5.880.000 1-2 NGÀY 

 

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC