GIẤY TIÊU ĐỀ

Qui cách sản phẩm
  • Kích thước thành phẩm : A4 (21 x 29.7cm)
  • Qui cách: In 1 mặt, cắt thành phẩm.
  • Chất liệu: Ford 100gsm, 120gsm, Doupple A 80gsm (không màu nền)
THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN THỜI GIAN
100 tờ 2.200 đ 220.000 1-2 GIỜ
200 tờ 1.850 đ 370.000 1-2 GIỜ
300 tờ 1.700 đ 510.000 1-2 GIỜ
400 tờ 1.600 đ 640.000 1-2 GIỜ
500 tờ 1.500 đ 750.000 1-2 GIỜ
1.000 tờ 1.200 đ 1.200.000 1-4 GIỜ
2.000 tờ 900 đ 1.800.000 1 NGÀY
3.000 tờ 750 đ 2.250.000 1 NGÀY
4.000 tờ 650 đ 2.600.000 1 NGÀY
5.000 tờ 580 Đ 2.900.000 1 NGÀY
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC