Folder

FOLDER SỐ LƯỢNG ÍT

Qui cách sản phẩm

  • Kích thước thành phẩm : Thường là kích thước 22x31cm, tai gấp 7cm.
  • Qui cách: In 4màu, cấn cắt, gia công thành phẩm, cán màng mờ.
  • Chất liệu: Bristol/Couche 300gsm
THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in
SỐ LƯỢNG GIÁ MỘT MẶT (VNĐ) GIÁ HAI MẶT (VNĐ)
10 Cái 45.000đ 50.000đ
20 Cái 34.000đ 40.000đ
30 Cái 28.000đ 32.000đ
40 Cái 22.000đ 28.000đ
50 Cái 20.000đ 26.000đ
100 Cái 16.000đ 21.000đ
200 Cái 14.000đ 19.000đ
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC