BIỂU MẪU IN SỐ LƯỢNG NHIỀU

BIỂU MẪU, PHIẾU THU CHI

- Các sản phẩm thường in: Phiếu thu chi, phiếu xuất nhập kho, giấy giới thiệu, Bill tàu, Lệnh sản xuất, phiếu theo dõi hàng hóa ....
- Có thể thành phẩm: đóng số nhảy, răng cưa, dán Block, đóng ghim theo yêu cầu,
- Có thể in barcode thay đổi hay chuỗi ký tự thay đổi nhằm tăng khả năng bảo mật cho sản phẩm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in

 BIỂU MẪU GIẤY FOR 

 - Khổ thành phẩm (20x14cm), 100 tờ/cuốn;

Giấy Fo trắng 60g/m2, in offset 1 màu;
- Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
100 cuốn 13.500đ/cuốn 1.350.000đ
200 cuốn 11.000đ/cuốn  2.200.000đ
300 cuốn 10.000đ/cuốn 3.000.000đ
500 cuốn 9.000đ/cuốn 4.500.000đ
1.000 cuốn 8.000đ/cuốn 8.000.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 1500đ/cuốn - In Barcode thay đổi + 2000/cuốn

 

BIỂU MẪU 2 LIÊN - GIẤY CARBONLESS

- Khổ thành phẩm (20x14cm), 50bộ, 100 tờ/cuốn;
Giấy Carbonless , in offset 1 màu;
- Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
100 cuốn 18.000đ/cuốn 1.800.000đ
200 cuốn 17.000đ/cuốn  3.400.000đ
300 cuốn 16.000đ/cuốn 4.800.000đ
500 cuốn 15.000đ/cuốn 7.500.000đ
1.000 cuốn 13.000đ/cuốn 13.000.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 1500đ/cuốn - In Barcode thay đổi + 2000/cuốn

 

BIỂU MẪU 3 LIÊN - GIẤY CARBONLESS

- Khổ thành phẩm (20x14cm), 50 bộ, 150 tờ/cuốn;
Giấy Carbonless , in offset 1 màu;
- Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
100 cuốn 26.000đ/cuốn 2.600.000đ
200 cuốn 25.000đ/cuốn  5.000.000đ
300 cuốn 24.000đ/cuốn 7.200.000đ
500 cuốn 23.000đ/cuốn 11.500.000đ
1.000 cuốn 21.5000đ/cuốn 21.500.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2000đ/cuốn - In Barcode thay đổi + 3000/cuốn
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC