BIỂU MẪU IN SỐ LƯỢNG ÍT

- Kích thước chuẩn: 14cm x 20cm

- In màu (không màu nền) , đóng số nhảy, răng cưa theo yêu cầu, có thể in barcode đổi hay chuỗi ký tự thay đổi để bảo mật

- Các sản phẩm thường in: Phiếu thu chi, phiếu xuất nhập kho, giấy giới thiệu, ....

GIAO HÀNG SAU 1-3 NGÀY

THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in

 

SỐ LƯỢNG In giấy Fo 70g In giấy carbonless 2 liên In giấy carbonless 3 iên
In 1 màu In 4 màu In 1 màu In 4 màu In 1 màu In 4 màu
 10 cuốn 280.000 550.000  330.000  610.000  430.000  870.000
 20 cuốn 500.000 990.000  520.000 1.200.000  840.000  1.650.000
30 cuốn   660.000  1.350.000  710.000 1.460.000  1.230.000  2.180.000 
40 cuốn  860.000  1.700.000  900.000  1.820.000 1.600.000  2.700.000 
50 cuốn 1.060.000 2.100.000  1.100.000   2.260.000  1.870.000 3.250.000 
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2.000đ/cuốn - In Barcode thay đổi + 3000/cuốn
Đơn giá cho khổ A6 (10x14 cm) = 1/2 giá theo khổ chuẩn .  Đơn giá khổ A4 (20.5x29.5cm) = 2 x giá theo khổ chuẩn 

  

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC