Bao thư (16 x 23cm)

BAO THƯ 16 X 23

  • Kích thước thành phẩm : 16 x 23cm
  • Qui cách In 4 màu, cấn bế và gia công thành phẩm (tất cả được dán bằng máy dán tự động)
  • Gia công: Có dán keo nắp hoặc không dán keo nắp.
  • Chất liệu: Giấy ford định lượng 100 - 180gsm
THÔNG TIN SẢN PHẨM và bảng giá sản phẩm in

 

Bao thư trung 16 x 23 cm

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
100 cái 280.000đ 1-3 giờ
200 cái 480.000đ 1-3 giờ
300 cái 630.000đ 1-3 giờ
400 cái 780.000đ 3-5 giờ
500 cái 900.000đ 3-5 giờ
1.000 cái 1.600.000đ 1 ngày
2.000 cái 2.600.000đ 1 ngày
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC